Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią art. 33 i 34 Statutu Szkoły.

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 21 grudnia 2018 r. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.
 2. Wymagane na tym etapie dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony internetowej Szkoły),
  • opinia duszpasterza znającego rodzinę lub księdza proboszcza z parafii zamieszkania,
  • opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.
 3. W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych. Zajęcia te odbędą się w 9 lutego 2019 r. (sobota) w grupach 5-6 osobowych.
 4. Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są 14 i 15 stycznia 2019 r.
 5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostaną ustalone dodatkowe terminy rozmów z rodzicami i zajęć z dziećmi.
 6. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 1 marca 2019 r.
 7. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 22 marca 2019 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 8. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 5 kwietnia 2019 r.
 9. Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu
  • bilans sześciolatka,
  • dwa zdjęcia,
  • informację o gotowości szkolnej.
 10. 5 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).