Jadwiga

Św. Jadwiga

JadwigaŚwięta Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej, urodziła się na Węgrzech w lutym 1374 r. Pierwotne plany dynastyczne nie łączyły królewny z Polską. Po śmierci ojca, gdy Węgrzy obrali jej starszą siostrę Marię na królową, dostojnicy polscy poprosili o zgodę na wybór Jadwigi na tron polski.

16 października 1384 r. została ukoronowana w katedrze na Wawelu przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę.

Małżeństwo z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą otworzyło Litwę na przyjęcie chrześcijaństwa, a Polsce dało potężnego sprzymierzeńca w walce z Zakonem Krzyżackim.

Troska o nowych poddanych i ich duchowy rozwój wyrażała się w wielu fundacjach i zabiegach legislacyjnych: królowa wystarała się u papieża o ustanowienie diecezji wileńskiej, dla studentów litewskich ufundowała bursę w Pradze.

W 1397 r. otrzymała od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej. Poprzez swój zapis w testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu.

Dla chorych zakładała szpitale, biednym nie szczędziła pomocy, hojnie uposażała klasztory i kościoły oraz fundowała nowe.

Długo oczekiwała na dar macierzyństwa. Upragnione dziecko – Elżbieta Bonifacja – zmarło jednak wkrótce po porodzie, niedługo za córką odeszła do wieczności matka w dniu 17 lipca 1399 r.

31 maja 1979 roku Jadwiga została beatyfikowana, a 8 czerwca 1997 roku ogłoszona świętą.