Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga przełomu lutego i marca 2000 roku, kiedy to panowie: Sławomir Barszcz (późniejszy dyrektor) i Kamil Cyganik zaproponowali księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi – ówczesnemu proboszczowi parafii św. Jadwigi – założenie katolickiej szkoły.

Miała to być nieduża jednooddziałowa szkoła podstawowa. Przedsięwzięciu patronował ks. Bp Kazimierz Nycz, natomiast na terenie parafii koordynował prace ks. Antoni Bednarz.

W pierwszym roku szkolnym 2000/2001 naukę rozpoczęły dwie klasy. Ślubowanie złożyło sześcioro pierwszaków, dla których program artystyczny przygotowała ośmioosobowa zerówka.

Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego roku szkolnego była wizyta księdza kardynała Franciszka Macharskiego – przy okazji wizytacji kanonicznej parafii. Zorganizowano również zimowisko i kolonię nad Bałtykiem.

Kolejny rok szkolny rozpoczęły już 4 klasy szkoły podstawowej: zerówka, dwie pierwsze i druga oraz pierwsza klasa gimnazjum.

Kamieniem milowym roku szkolnego 2002/03 było wprowadzenie do planu nauczania obowiązkowego drugiego języka obcego – niemieckiego.

Istotnym wydarzeniem było również powstanie scholii „Nutki do Nieba”, która od tego czasu nie tylko uświetniała szkolne Msze Święte i uroczystości, ale również zdobywała laury w wielu konkursach.

8 czerwca 2005 roku szkole zostaje uroczyście nadane imię św. Jadwigi Królowej i radosne obchody 5-lecia istnienia. Wszystko jednak odbywa się w cieniu problemów finansowych, ujawnienia ich źródeł i zmiany na stanowisku dyrektora. Koniec roku szkolnego to jednocześnie moment rozwiązania Prywatnego Gimnazjum.

Od nowego roku szkolnego placówkę przejęła s. Agnieszka Misiak, która kieruje nią przez kolejne 3 lata.

Szkoła rozwija się dynamicznie i zyskuje uznanie – czego dowodem są wysokie wyniki uzyskiwane w Sprawdzianie szóstoklasisty oraz wielu konkursach, a także duża liczba chętnych kandydatów. Zwiększa się oferta zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe, plastyczne, a grupy teatralne (aż trzy) zdobywają nagrody w wielu konkursach.

1 marca 2009 roku szkołę przejmuje Katolickie Centrum Edukacyjne. Od tej chwili jej organem prowadzącym jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dyrektorem zostaje ks. dr Krzysztof Wilk.

Tradycją obchodów Dnia Patrona stały się pielgrzymki do grobu świętej królowej na Wawel. Uroczyście obchodzone są również święta narodowe, religijne, szkolne i klasowe. Co roku w noc przed wspomnieniem świętego Mikołaja klasy 1-3 czekają wspólnie w szkole na spotkanie z tą niezwykłą postacią.

W dziesiątą rocznicę swojego istnienia placówka otrzymała sztandar.

27 maja 2013 roku odbyła sie niezwykle wzruszająca uroczystość posadzenia czterech Dębów Pamięci związanych z czterema polskimi oficerami (należeli oni do rodzin naszych uczniów), którzy zginęli w Katyniu w roku 1940. W uroczystości uczestniczyły rodziny pomordowanych, żołnierze, harcerze, przedstawiciele parafii i Centrum Kultury św. Jadwigi.

Od października 2013 roku każda klasa jest powierzona szczególnej opiece jednego z krakowskich świętych.