Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2018/19

przewodniczący: Wojciech Kwaśniak
zastępca: Mateusz Różkowski
skarbnik: Olga Ehrenfeld
członkowie: Agata Denkowska, Magdalena Brzóska