Trzewiczek świętej Królowej Jadwigi

„Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym.

Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VI, który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim wymiar duchowy – wyraża szacunek oraz uznanie Szkoły dla ucznia. Jej zewnętrznym znakiem jest dyplom i figurka trzewiczka oraz wpisanie ucznia do Księgi Laureatów „Trzewiczka świętej królowej Jadwigi”.

Trzewiczek_w_dziedzinie_nauki

Trzewiczek_za_działalność_artystyczną

Trzewiczek_za_działalność_społeczną

Trzewiczek_za_osiągnięcia sportowe

Trzewiczek_za_postęp_w nauce_i_zachowaniu