Godziny pracy świetlicy 2020/2021

Nauczyciele świetlicy szkolnej:

p. Jola Serafin 

p. Hanna Holovkova

p. Barbara Rychławska

p. Anna Lejda

p. Anna Kwaśniak

 

Godziny pracy świetlicy

7.00- 7.45 codziennie

13.15- 17.00 poniedziałek, wtorek, piątek

11.35- 17.00 środa

12.30- 17.00 czwartek

 

Rodzice uczniów i upoważnione osoby są zobowiązani do punktualnego odbioru dzieci.

Sale świetlicowe

sala numer 11 dla klas pierwszych

sala numer 10 dla klas drugich, trzecich

sala numer 9 dla klas starszych

sala numer 12 odrabianie zadań domowych

 

Zadania świetlicy szkolnej

  1. Organizowanie opieki, stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, zabawy, pomoc w odrabianiu zadań domowych.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
  3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów szczególnie plastyczno-technicznych.
  4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i zgodnej zabawy rówieśniczej.
  5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia.
  6. Poznanie przyczyn i trudności w nauce i w zachowaniu, pomoc w pokonywaniu tych trudności przez kontakt z wychowawcami, nauczycielami uczącymi oraz z rodzicami.
  7. Opieka i nadzór nad uczniami w czasie spożywania przez nich obiadu.

W ramach zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: swobodne zabawy rówieśnicze, zabawy rozwijające koncentrację i uwagę i współprace grupową, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia sportowo-ruchowe, pogadanki, zajęcia czytelnicze, zajęcia relaksacyjne.