Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią art. 33 i 34 Statutu Szkoły.

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 15 stycznia 2020 r.

Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

 Wymagane na tym etapie dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony internetowej Szkoły),
 • opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę,
 • opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.
 1. W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych.
 2. Sekretariat Szkoły poinformuje o terminie rozmowy z Rodzicami oraz zajęć z dziećmi.
 3. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 13 marca 2020 r.
 4. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 27 marca 2020 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 5. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 8 kwietnia 2020 r.
 6. Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu bilans sześciolatka, dwa zdjęcia, informację o gotowości szkolnej.
 7. 3 czerwca 2020 r. odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców)

kwestionariusz_kand