Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

biologia

chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

edukacja wczesnoszkolna wymagania

fizyka

geografia

historia

informatyka 1-3

informatyka 4-8

język angielski i niemiecki 1-3

język angielski i niemiecki 4-8

język polski

język polski kl.4

język polski kl.5

język polski kl.6

język polski kl.7

język polski kl.8

matematyka

muzyka

plastyka

przyroda

religia

technika

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne