Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

W ZWIĄZKU Z PRZEDŁUŻAJĄCA SIĘ SYTUACJĄ PANDEMII ZOSTAŁY WPROWADZONE ZMIANY W TERMINARZU REKRUTACJI

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią art. 33 i 34 Statutu Szkoły.

 1. Do 30 stycznia 2021 r. należy wypełnić wstępny kwestionariusz.
 2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych, a Rodzice zgłosić się na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

Zajęcia z dziećmi będą odbywały się w sobotę 27 lutego 2021 r., w małych grupach.

 1. Sekretariat Szkoły poinformuje o terminie rozmowy z Rodzicami oraz zajęć z dziećmi.
 2. Na rozmowę Rodziców z Komisją Rekrutacyjną należy przynieść:
 • wypełniony kwestionariusz kandydata (link poniżej)
 • opinię księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę,
 • opinię wychowawcy przedszkola o dziecku.
 1. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 12 marca 2020 r.
 2. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 26 marca 2020 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 3. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 9 kwietnia 2020 r.
 4. Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu bilans sześciolatka, dwa zdjęcia, informację o gotowości szkolnej.

kwestionariusz_kand