Rekrutacja do klasy pierwszej

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowią art. 33 i 34 Statutu Szkoły. W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych.

 1. Do 31 grudnia 2021 r. należy wypełnić wstępny kwestionariusz dostępny pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6vjms-W9WkawAqvpbZEM7mTn7qRbpyRJtFeq0O1g4gFUODlVQkVPNVkzRjIzOFYxRzhDU1lMOVpHNC4u

 1. W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych, a Rodzice zgłosić się na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

Zajęcia z dziećmi będą odbywały się w sobotę 12 lutego 2022 r., w grupach 6-cio osobowych.

 1. Sekretariat Szkoły poinformuje o terminie rozmowy z Rodzicami oraz zajęć z dziećmi.
 2. Na rozmowę Rodziców z Komisją Rekrutacyjną należy przynieść:
 • wypełniony kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony internetowej Szkoły)
 • opinię księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę,
 • opinię wychowawcy przedszkola o dziecku.

 

 1. Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 11 marca 2022 r.
 2. Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 18 marca 2022 r. W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 3. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 1 kwietnia 2022 r.
 4. Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu bilans sześciolatka, dwa zdjęcia, informację o gotowości szkolnej.

kwestionariusz_kand