Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie

Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”  – on-line

 Konkurs rozpatrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 1 – 3
 • klasy 4 – 6
 • klasy 7 i 8

Do eliminacji rejonowych zastaną zakwalifikowane po trzy osoby z każdej kategorii.

Wykonanie będzie oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • dobór i interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych  i rekwizytów).

Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

Waszym zadaniem jest nagranie swojego wykonania wybranego wiersza o treści religijnej.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do wychowawców klas  do 2 grudnia 2020r. natomiast materiał przesłać do 3 grudnia 2020r. na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com.

Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalne 1920×1080 pikseli, przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.

Pomocą w doborze repertuaru może być książka pt. „Promyki dobroci i radości – Antologia  poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach i na stronie www.sklep.promyczek.pl.

Serdecznie zapraszamy!

    *Poniżej regulamin konkursu.

** Karta zgłoszeniowa pod regulaminem

 Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej

„Pierścień św. Kingi”  – on-line

Organizatorzy

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych (ważna jest przynależność dzieci do klas, a nie rok urodzenia):
 • klasy 1 – 3
 • klasy 4 – 6
 • klasy 7 i 8
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie swojego wykonania wybranego wiersza i przesłanie materiału do współorganizatora – jednej z poniższych placówek oświatowych organizujących przesłuchania rejonowe.
 1. Do eliminacji rejonowych szkoły kwalifikują po trzy osoby z każdej kategorii. Eliminacje rejonowe organizowane są przez następujące instytucje:
 • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, koordynator – Anna Łukasik
 • Pałac Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów, koordynator – Renata Małek
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38- 300 Gorlice, koordynator  – Tomasz Kubala
 • Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 100 i 102, 31–406 Kraków,  koordynator – Joanna Stachowicz
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, koordynator  – Agnieszka Szymańska
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska,  koordynator – Jerzy Mazurek
 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 32-540 Trzebinia, koordynator – Małgorzat Wrześniewska
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-602 Oświęcim, koordynator – Bogumiła Goryczka
 • Ośrodek Kultury Gminy Tomice, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice, koordynator – Aneta Homel
 • Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach, Dziekanowice 66; 32-410 Dobczyce, koordynator   – Alina Windak
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, Plac Evry 3, 34-400 Nowy Targ, koordynator Alicja Gruszka
 • Miejski Ośrodek Kultury w Bochni, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia, koordynator – Małgorzata Twardosz
 • Szkoła Podstawowa w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, koordynatorki  – Renata Krawczyk, Agnieszka Kuceł-Kuks.
 1. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej 1920×1080 pikseli, przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
 1. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
 2. Placówki oświatowe organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów I, II i III miejsca, ale nie więcej niż 9 uczestników z jednego rejonu.
 3. Dzieci, które pasjonują się poezją, a w ich rejonie nie ma ośrodka organizującego eliminacje, mogą przesłać swoje nagrania bezpośrednio do Organizatora przesłuchań finałowych na adres: kinga@palacmlodziezy.pl

Termin i miejsce

 1. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych oraz szczegółowe informacje dotyczące ich przebiegu ustalają wyżej wymienione placówki oświatowe i kulturalne.

Zgłoszenia do eliminacji rejonowych w Krakowie należy przesłać drogą mailową na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com do 3 grudnia 2020 r. (zdjęcie karty zgłoszenia oraz plik video załączony  jako link przez Wetransfer lub udostępnienie z dysku Google)

 1. Zgłoszenia na przesłuchania finałowe należy nadesłać do 12 grudnia 2020 na adres kinga@palacmlodziezy.pl.
 2. Nagrania nadesłane na przesłuchania finałowe zostaną ocenione w dniu 15 grudnia.

Ocena jury

 1. Nagrania zakwalifikowane do finału oceniać będzie jury w składzie:
 • Ewelina Grzebinoga – aktorka i autorka programu TVP ZIARNO,
 • Milenia Małecka-Rogal – dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
 • Józef Mika – aktor i reżyser programu TVP ZIARNO,
 • Marta Kawalec – redaktorka Polskiego Radia Dzieciom.
 1. Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:
 • dobór i interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Nagrody i wyróżnienia

 1. Komisja oceniająca przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych.
 2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Najlepsze występy zostaną zaprezentowane na antenie rozgłośni radiowych i mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych Organizatorów.
 1. Najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na zaproszenie do programu TVP ZIARNO.

Uwagi końcowe

 1. Pomocą w doborze repertuaru może być książka pt. „Promyki dobroci i radości – Antologia poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach i na stronie www.sklep.promyczek.pl.
 2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, którzy zapewniają wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl, www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej  „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl, na profilach społecznościowych Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu:

Anna Łukasik  tel. 502218884, email: kinga@palacmlodziezy.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

ELIMINACJE SĄDECKIE DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEJ

POEZJI RELIGIJNEJ „PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI” – ON-LINE

 1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………
 2. Klasa i nazwa szkoły ………………………………….………………………………………..
 3. Tytuł utworu ………………………………………………………………………….………………..………….……
 4. Autor utworu ………………………………………………………….………………..…………

5.Numer telefonu, adres e-mail osoby, która przygotowała dziecko ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………. ……………………………….…………….

Miejscowość i data Podpis rodziców/opiekunów

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunek uczestnika eliminacji sądeckich do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko ……………………………………) takich jak imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail w celu udziału w Konkursie.

……………………………………… ……………………………….…………….

Miejscowość i data Podpis rodziców/opiekunów