KONKURS BOŻONARODZENIOWY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

 1. Organizator konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie.
 2. Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
  • wspieranie tradycji bożonarodzeniowych,
  • wzmocnienie więzi społeczności szkolnej,
  • umożliwienie ekspresji uczuć i emocji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III
 2. Przedmiot konkursu:
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie świątecznej kartki, odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 1. Technika i format pracy dowolny (rysunek, wyklejanka, grafika komputerowa, kolaż)
 2. Kryteria oceniania prac::
  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość i oryginalność formy,
  • estetyka wykonania.
 1. Składanie prac konkursowych: Skan lub dobrej jakości zdjęcie kartki należy przesłać konkursy.KSP@interia.pl  Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko np. katarzyna.kowalska2a
 2. Termin nadsyłania prac: 17 grudnia 2020r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły 19.01.2020. Wyróżnione prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora będą prezentowane na szkolnej stronie internetowej.