Konkurs Bożonarodzeniowy dla klas IV – VIII

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 

Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie 

Cele konkursu:
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
wspieranie tradycji bożonarodzeniowych,
wzmocnienie więzi społeczności szkolnej,
umożliwienie ekspresji uczuć i emocji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

Tematyka: konkurs dzieli się na dwie kategorie
– wykonanie bożonarodzeniowej kartki
– wykonanie ozdoby świątecznej 

Uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII 

Zasady uczestnictwa:
każdy uczeń może zgłosić maksymalnie po jednej pracy do obydwóch kategorii
każda praca musi być wykonana przez jedną osobę 

Technika i format
kartki: dowolny (grafika komputerowa jest również dozwolona)
ozdoby: dowolny, oprócz grafiki komputerowej  

Kryteria oceniania:
zgodność z tematem
oryginalność i kreatywność
estetyka pracy 

Ocenianie: ocenianie prac konkursowych będzie polegało na wybraniu pracy najbardziej zgodnej z kryteriami oceniania przez Komisję Oceniania w której skład wchodzą: Samorząd Szkolny i nauczyciele. 

Składanie prac konkursowych: skan lub zdjęcie pracy powinno być wyraźne i dobrej jakości, prace wraz z imieniem, nazwiskiem oraz klasą uczestnika należy wysyłać na maila: samorzad.uczniowskikspj@gmail.com 

Termin składania prac: 17 grudnia 2020 roku do godziny 23:59 

Rozstrzygnięcie konkursu: 21 grudnia 2020 roku 

Nagrody: zostaną one przyznane w obydwóch kategoriach jako: I miejsce, I wyróżnienie, II wyróżnienie, nagrody będą do odebrania w szkole.