Życzenia Wielkanocne

Na  przeżywanie  największych i najwspanialszych tajemnic wiary i życia, życzymy pokoju, zjednoczenia się z Chrystusem w cieple i przyjaźni Wieczernika, w chłodzie i bólu Golgoty, a przede wszystkim spotkania Go w blasku Zmartwychwstania.

Niech błogosławiące dotknięcie Boga umocni na zwykłą codzienność, chwile trudne i radosne, niech będzie zapowiedzią wieczystego królowania przed tronem Baranka.