Rocznica wybuchu II wojny światowej.

30 września odbył się w naszej szkole apel, upamiętniający wybuch II wojny światowej. Uczniowie klas czwartych przygotowali montaż słowno-muzyczny wspominając najważniejsze wydarzenia września 1939, ukazując niezwykłą odwagę i niezłomną postawę naszych rodaków. Wspomnienia przeplatane były pieśniami patriotycznymi. Z pewnością po obejrzeniu występu wszyscy widzowie pogrążyli się w zadumie nad ogromem heroizmu naszych przodków. W uszach nadal brzmią słowa: „Kolejne pokolenia Polaków czerpią z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie! Chwała Bohaterom!”