Sukces Klary

Klara Alibożek otrzymała wyróżnienie w konkursie o tytuł Małopolskiego Carolusa, w kategorii „mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch)”.
Tytuł ten przyznawany jest uczniom, którzy systematycznie rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje, a głównym kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu tego tytułu są osiągane wynik. Największą pasją Klary jest taniec. W bieżącym roku szkolnym Klara była laureatką i finalistką na wielu konkursach zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Zdobyła między innymi (solo oraz wraz z koleżankami ze szkoły tańca):
> 2 miejsce na Mistrzostwach Europy IDO 2021 oraz 1 miejsce na Mistrzostwach Świata IDO 2021 w kat.junior1 balet repertuar solo;
> 3 miejsce na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym organizowanym przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Bytomiu w styczniu 2022,
> 2 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior1 balet solo,
> 3 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior1 modern duet, finałowe 4 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior modern grupa,
> 1 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior1 jazz duet, 2 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior jazz formacja, finałowe 4 miejsce na Mistrzostwach Polski IDO 2022 w kat.junior1 jazz solo.
> Dodatkowo zdobywając ww miejsca na tegorocznych Mistrzostwach Polski Klara uzyskała kwalifikację do reprezentowania Polski na mistrzostwach IDO Europy i Świata, które będą się odbywały w drugiej połowie roku.

Serdecznie Gratulujemy !