„Żywe Muzeum”

Uczniowie klas 5  odwiedzili mieszczące się w siedzibie historycznego studia witrażowego S.G.Żeleński “żywe muzeum” oferuje unikalną możliwość poznania funkcjonującej pracowni witraży.

Mieliśmy okazje obserwować mistrzów przy pracy i poznać proces tworzenia monumentalnych szklanych dzieł. Stała Wystawa muzeum: Galeria Młodopolskich Mistrzów Witrażu to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać witrażowe dzieła czterech wybitnych artystów początku XX wieku: Wyspiańskiego, Mehoffera, Jastrzębowskiego i Stefana Matejki (bratanka Jana).

Dodatkowo, na wszystkich piętrach pracowni mieszczą się wspaniałe projekty i przykłady ukończonych prac z ponad stuletniej historii tego miejsca.

Lekcja muzealna obejmowała zwiedzanie z przewodniczką Pracowni i Muzeum Witrażu oraz zajęcia plastyczne. Uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak żywe muzeum, warsztat, witraż. Mieli okazje obserwować  proces powstawania witraży i zobaczyliśmy wystawę stałą Muzeum. Wzieliśmy udział w  warsztatach plastycznych inspirowane sztuką tworzenia witraży.

Spotkanie w Muzeum Witrażu zorganizowane jest w ramach projektu edukacyjnego” Marsz do muzeum” realizowanego w naszej szkole.