DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Aktualności

SZKOLNY KONKURS SAVOIR – VIVRE

„Z kulturą na co dzień”

CELE KONKURSU:

 • nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach,
 • uświadomienie celowości dobrych zachowań,
 • propagowanie pozytywnych wzorców zachowania,
 • podniesienie poziomu kultury osobistej,
 • poznanie znaczenia zwrotów: „savoir – vivre”, „maniery”,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

UCZESTNICY KONKURSU

 • uczniowie klas I – VI

ORGANIZATORZY KONKURSU

 • wychowawcy klas

TERMIN KONKURSU

 • 6 kwietnia 2009 – wykonanie przez klasy plakatów nawiązujących do tematyki konkursu
 • 21 kwietna 2009 – I etap – eliminacje klasowe (w klasach)
 • 12 maja 2009 – II etap – finał konkursu (w sali teatralnej)

PRZEBIEG KONKURSU

 • uczniowie zapoznają się z zagadnieniami objętymi regulaminem w czasie zajęć wychowawczych (z wychowawcami klas) oraz indywidualnie, korzystając z proponowanej literatury,
 • uczniowie w klasach wykonują plakat o dobrych manierach,
 • każda z klas wybiera w drodze eliminacji klasowych czteroosobową reprezentację,
 • w finale biorą udział drużyny reprezentujące klasy,
 • finał odbędzie się w dwóch kategoriach, dla klas I – III oraz dla klas IV – VI,
 • laureaci otrzymają tytuł: „CZŁOWIEKA Z KLASĄ”, dyplomy i nagrody.

TEMATYKA KONKURSU

 • zachowanie przy stole (nakrywanie, kulturalne spożywanie posiłków),
 • higiena osobista,
 • ubieranie się stosowne do okoliczności,
 • powitanie, pożegnanie, przedstawianie się,
 • zasady korespondencji,
 • zachowanie w stołówce, kawiarni, restauracji,
 • zachowanie w lesie, w parku, na plaży, w sklepie, na ulicy, w górach, na stoku, w kościele,
 • zachowanie w teatrze, kinie, muzeum,
 • zachowanie w środkach komunikacji (pociąg, tramwaj, autobus, samochód),
 • korzystanie z telefonu,
 • zapraszanie, przyjmowanie gości,
 • dawanie, przyjmowanie prezentów,
 • zachowanie na balu, imprezie tanecznej,
 • zachowanie w domu,
 • zachowanie w szkole,
 • zwroty grzecznościowe.

Grzeczność jest jak poduszka powietrzna:
niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie

Ralph Emerson

LITERATURA (do wyboru)

 • Dańkowska M., „Nastolatki i bonton”
 • Kasdepke G., „Bon czy ton savoir – vivre dla dzieci”
 • Krzyżanek J., „Dobre maniery, czyli savoir – vivre dla dzieci”
 • Perfekt L., „Sztuka życia, czyli encyklopedia dobrych manier”
 • Shelling K., „ABC dobrego wychowania dla nastolatków”
 • Torasso F., „Podręcznik dobrych manier dla dzieci”