Start

W naszej szkole ...

... uczymy się ...
... świętujemy ...
... zwiedzamy...
...modlimy się ...
... jesteśmy patriotami ...
... trenujemy ...

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II

 Nasza Szkoła jest publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zadania nauczania i wychowania realizujemy zgodnie z misją zawartą w słowach:

 BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA.

Wspieramy uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i pokonywaniu trudności. Współdziałając z rodzicami w dziele wychowania – pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy i duchowy.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, prowadzi również świetlicę. Staramy się o wysoki poziom nauczania. Od początku dzieci uczą się dwóch języków obcych. Po lekcjach oferujemy naszym uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Nad duchowym wzrostem naszej wspólnoty czuwa Duszpasterz szkoły. W każdy piątek oraz z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych uczestniczymy we Mszy Świętej lub innym nabożeństwie. W Wielkim Poście bierzemy udział w rekolekcjach. Dla rodziców i nauczycieli organizowane są dni skupienia. Z nieba wspomagają nas święta królowa Jadwiga – nasza patronka oraz święci opiekunowie - patroni klas.

Wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach charytatywnych, kiermasze, festyny, konkursy – to kolejne propozycje dla całej wspólnoty szkolnej.

snm

Szkoła objęta patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

almaspei logo

Szkoła wspiera

Domowe Hospicjum

dla Dzieci

„Alma Spei”

Konto:

Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej
31-152 Kraków ul. Pędzichów 13

80 8589 0006 0000 0030 6610 0080