Hymn Szkoły

ref.: Mała królowa znad Balatonu Mała jak ja, mała jak ty! W polskiej koronie i z aureolą pobłogosławi dziecięce sny. Mała Królowo, pani Wawelu, w Katedrze cicho, coraz ciszej. Łza w ciszę spadła, kiedy składałaś dziewczęcą miłość pod czarnym krzyżem Mała Królowo, pani Krakowa -ciężka korona na skroniach dziecka, wokoło mroki średniowiecza, a ty jak […]

Siatkówka kL. 4-6

NAUKA I DOSKONALENIE ELEMENTÓW TECHNICZNYCH I UMIEJĘTNOŚCI ICH PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA W RYWALIZACJI SPORTOWEJ. POPRAWA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNEJ. ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, UMIEJĘTNOŚCI KONCENTRACJI ORAZ PANOWANIA NAD EMOCJAMI. ROZWÓJ SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ I KOORDYNACYJNEJ. ZADANIA KSZTAŁCENIE SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ ORGANIZMU I KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNEJ KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH, UTYLITARNYCH, KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA ICH W PRAKTYCE, W ŻYCIU CODZIENNYM. PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI ZWIĄZANYCH […]

Kółko młodych odkrywców

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci wszystkim się interesują, ciągle o coś pytają, drążą temat tak długo, aż uzyskają zadawalającą odpowiedź. Są ciekawe świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoja wiedzę i umiejętności. Program zajęć pozalekcyjnych KLUBU MŁODYCH ODKRYWCÓW PRZYRODY jest skierowany do uczniów klas I, którzy interesują się tematyka […]

Kółko młodych ekologów

Młodzi ekolodzy to uczniowie szczególnie interesujący się przyrodą. Na zajęciach, które odbywają się w każdy wtorek od godziny 14:20 do 15:05, poszerzamy naszą wiedzę o otaczającym nas świecie, uczestnicząc w wyprawach do pobliskiego parku miejskiego. Podczas takich wycieczek obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w świecie przyrody w trakcie zmieniających się pór roku. Podczas licznych obserwacji wypełniamy […]

Kółko matematyczne dla uczniów klas 4-6

Zajęcia w ramach koła matematycznego mają na celu rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych i logicznych uczniów, a także przygotowanie ich do konkursów matematycznych. Podczas zajęć będziemy: ürozwiązywać nieszablonowe zadania z matematyki, üprzygotowywać i omawiać proponowane tematy – ucząc się mówienia językiem logicznym, precyzyjnym, jasnym, üzapoznawać się z różnymi dziedzinami życia i nauki, Koło matematyczne to […]

Kółko informatyczne dla uczniów klas 2-3

Zajęcia dodatkowe z informatyki mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych uczniów. W  ramach zajęć uczniowie: zapoznają się z obsługą wielu przydatnych programów, będą przygotowywać się do wzięcia udziału w konkursach informatycznych, w szczególności nauczą się podstaw programowania, zmierzą się również z zagadkami, zadaniami logicznymi oraz grami, w których wykorzystuje się komputer i techniki multimedialne.  

Trzewiczek świętej Królowej Jadwigi

„Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym. Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VI, który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim […]

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga przełomu lutego i marca 2000 roku, kiedy to panowie: Sławomir Barszcz (późniejszy dyrektor) i Kamil Cyganik zaproponowali księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi – ówczesnemu proboszczowi parafii św. Jadwigi – założenie katolickiej szkoły. Miała to być nieduża jednooddziałowa szkoła podstawowa. Przedsięwzięciu patronował ks. Bp Kazimierz Nycz, natomiast na terenie parafii koordynował prace ks. […]

Minisiatkówka

Podczas zajęć z minisiatkówki uczniowie rozwijają, doskonalą swoje umiejętności zdobyte podczas lekcji WF. Poziom zajęć wykracza poza podstawy programowe lekcji wychowania fizycznego. Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów, rozwijanie zamiłowanie do siatkówki, promocja zdrowego stylu życia, nauka prowadzenia walki sportowej w duchu FAIR PLAY. Zalety minisiatkówki: Wszechstronne oddziaływanie na cały aparat ruchowy. Możliwość dozowania […]

Kółko plastyczne klasy 1-3

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczniów, inspiracją do zajęć będzie często otaczający nas świat, a bajki opowieści i tworzone przez nas historie będą pomocne w rozwoju zdolności manualnych i wyobraźni. Przewidujemy udział w konkursach plastycznych.