Kółko młodych ekologów

Młodzi ekolodzy to uczniowie szczególnie interesujący się przyrodą.

Na zajęciach, które odbywają się w każdy wtorek od godziny 14:20 do 15:05, poszerzamy naszą wiedzę o otaczającym nas świecie, uczestnicząc w wyprawach do pobliskiego parku miejskiego. Podczas takich wycieczek obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w świecie przyrody w trakcie zmieniających się pór roku. Podczas licznych obserwacji wypełniamy karty pracy, posługujemy się przewodnikami do oznaczania roślin i zwierząt, skalą porostową oraz przyrządami przyrodnika takimi jak kompasy, lupy i lornetki.
W pracowni przyrodniczej prowadzimy liczne obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów jak również takich, które sami robimy. Uczymy się wykonywać rysunki spod mikroskopu. Przeprowadzamy liczne doświadczenia, które czasami zaskakują nas swoim wynikiem.
Zbieramy różne okazy przyrodnicze, np. pióra, gniazda ptaków, pszczół, os i szerszeni, skały i minerały, szyszki, muszle ślimaków i małży, porosty, wylinki węży, owadów i pająków. Oglądamy też ciekawe filmy przyrodnicze i dyskutujemy na różne interesujące nas tematy.
Każdy uczestnik zajęć otrzymuje legitymację członkowską