Kółko młodych odkrywców

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci wszystkim się interesują, ciągle o coś pytają, drążą temat tak długo, aż uzyskają zadawalającą odpowiedź. Są ciekawe świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoja wiedzę i umiejętności. Program zajęć pozalekcyjnych KLUBU MŁODYCH ODKRYWCÓW PRZYRODY jest skierowany do uczniów klas I, którzy interesują się tematyka przyrodniczą.
Głónym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.
Będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu. Czas trwania zajęć – 45 min.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i rozpoczynają się o godzinie 12:30