Kółko matematyczne dla uczniów klas 4-6

Zajęcia w ramach koła matematycznego mają na celu rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych i logicznych uczniów, a także przygotowanie ich do konkursów matematycznych.

Podczas zajęć będziemy:
ürozwiązywać nieszablonowe zadania z matematyki,
üprzygotowywać i omawiać proponowane tematy – ucząc się mówienia językiem logicznym, precyzyjnym, jasnym,
üzapoznawać się z różnymi dziedzinami życia i nauki,

Koło matematyczne to również miejsce, gdzie uczniowie mogą zmierzyć się z ciekawymi zagadkami oraz grami, w których wykorzystuje się logikę i strategię. Poznają też historię matematyki wraz z anegdotami na jej temat.

Zapraszamy wszystkich chętnych do poznania pasjonującego świata matematyki