Minisiatkówka

Podczas zajęć z minisiatkówki uczniowie rozwijają, doskonalą swoje umiejętności zdobyte podczas lekcji WF. Poziom zajęć wykracza poza podstawy programowe lekcji wychowania fizycznego.

Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów, rozwijanie zamiłowanie do siatkówki, promocja zdrowego stylu życia, nauka prowadzenia walki sportowej w duchu FAIR PLAY.

Zalety minisiatkówki:

 1. Wszechstronne oddziaływanie na cały aparat ruchowy.
 2. Możliwość dozowania wysiłku w grze.
 3. Prosty, nieskomplikowany sprzęt.
 4. Szeroki zakres możliwości dostosowania reguł gry do aktualnych umiejętności i wieku grających poprzez możliwość regulacji wysokości siatki, ustalania dowolnej ilości graczy, zmian wymiarów boiska.
 5. Możliwość przyjmowanie różnych, coraz to innych zasad liczenia punktów.
 6. Brak kontaktu fizycznego z przeciwnikiem – ograniczenie zachowań agresywnych.
 7. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnych zachowań, rytuałów takich jak: sportowy okrzyk czy podanie sobie rąk pod siatką po zakończonej walce niezależnie od wyniku meczu.
 8. Możliwość udziału dziecka w organizacji, przeprowadzeniu, sędziowaniu rozgrywek – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i zdolności organizacyjnych.

Uczniowie doskonalą umiejętności takie jak:

 • postawa siatkarska i sposoby poruszania się na boisku
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • gry i zabawy rzutne i z odbijaniem piłki
 • przyjęcie i podanie piłki sposobem górnym i dolnym
 • zagrywka górna oburącz
 • gry pojedyncze
 • poznanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pełnienia roli organizatora, zawodnika, sędziego, kibica.

Minisiatkówka – jak każda gra zespołowa zmusza do koncentracji uwagi, wyrabia wolę walki, rozwija ambicję i chęć podnoszenia umiejętności ruchowych. Dziecko grając uczy się rozpoznawać najbardziej zróżnicowane sytuacje gry a przyjemność i radość, które towarzyszą w tym wieku grze i zabawie są nierozłącznie związane z sukcesem w nauczaniu.

Nie należy się bać, że będzie to gra zbyt trudna. Szybko przekonamy się, że dzieci w wieku 6 –9 lat są w fazie optymalnego rozwoju ruchowego i warto to wykorzystać. Jest to doskonały wiek do nauczania minisiatkówki bowiem uczniowie w tym czasie są w okresie swoistej doskonałości motorycznej, następuje ogólne wzmocnienie aparatu kostno­więzadłowego i usprawnienie funkcji oddychania i krążenia. Obok zwiększonej wydolności organizmu następuje względne zrównoważenie emocjonalne i proporcjonalny rozwój procesów poznawczych. Ruchy dziecka są świadome, szybkie i silne, połączone z wysokim poczuciem rytmu, wpływającym na ogólną koordynację ruchów. W efekcie dziecko bardzo szybko opanowuje nowe, nawet skomplikowane formy ruchowe.

Ponadto w tym wieku dzieci coraz bardziej liczą się z opinią klasy. W dążeniu do pozytywnej samooceny zaczyna się ujawniać tendencja do współzawodnictwa, wzrasta zainteresowanie sportem bo właśnie na zajęciach sportowych dzieci poszukują zaspokojenia swoich głównych potrzeb tego wieku.

Zaprasza trener Oliwia Kawiorska (trener seniorek III Ligi Kobiet MZPS i minisiatkówki w klubie KS Prądniczanka)