Siatkówka kL. 4-6

NAUKA I DOSKONALENIE ELEMENTÓW TECHNICZNYCH I UMIEJĘTNOŚCI ICH PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA W RYWALIZACJI SPORTOWEJ.
POPRAWA OGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNEJ.
ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, UMIEJĘTNOŚCI KONCENTRACJI ORAZ PANOWANIA NAD EMOCJAMI.
ROZWÓJ SPRAWNOŚCI KONDYCYJNEJ I KOORDYNACYJNEJ.
ZADANIA
KSZTAŁCENIE SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ ORGANIZMU I KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNEJ
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH, UTYLITARNYCH, KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNYCH ORAZ UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA ICH W PRAKTYCE, W ŻYCIU CODZIENNYM.
PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ORGANIZMU, KSZTAŁTOWANIEM SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ RUCHOWYCH W CZASIE WOLNYM.
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM SAMODYSCYPLINY, NAWYKU SAMOKONTROLI ORAZ POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH.