Sztandar Szkoły

Sztandar, który szkoła otrzymała w 2010 roku, towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym. Udział w poczcie sztandarowym to z jednej strony ogromne wyróżnienie, to najbardziej honorowa funkcja uczniowska, z drugiej – zobowiązanie do godnego świadczenia swoją postawą nie tylko w czasie uroczystości, ale również w szkolnej i pozaszkolnej codzienności.
Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 110 cm x 110 cm, jest obszyty złotymi frędzlami. W rogach nie przytwierdzonych do drzewca umieszczone są złote chwosty.

Awers

Na białym tle – symbolu czystości i niewinności – centralnie umieszczony jest herb szkoły, wokół niego napis: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

W trzech rogach znajdują się błękitne lilie – pochodzące z herbu rodu Andegawenów, z którego wywodziła się Patronka szkoły. W lewym, dolnym rogu umieszczono herb organu prowadzącego Caritas. Miłosierdzie i czynienie dobra szczególnie mocno charakteryzowało królową Jadwigę.

Rewers

Czerwone tło to kolor miłości i poświęcenia, kolor krwi przelanej w obronie Ojczyzny. Na nim dumnie prezentuje się biały orzeł w złotej koronie. Przypomina on nam skąd pochodzimy, gdzie tkwią nasze korzenie. Jego rozpostarte skrzydła symbolizują dążenia do wysokich lotów, do pokonywania wszelkich trudności i przeszkód – to cele do których dążą uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.

Nad głową orła umieszczono napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, a pod nim: NAUKA I CNOTA. Są to sprawy dla nas najważniejsze, o których nigdy nie zapomnimy i o których chcemy świadczyć naszą postawą.

W czterech rogach znajdują się białe lilie andegaweńskie.