Samorząd Uczniowski 2019/2020

Samorząd Uczniowski w składzie:

przewodniczący: Wojciech K.

zastępca: Weronika B.

skarbnik: Hubert B.

członkowie: Magdalena B., Natalia U., Franciszek N.

rozpoczął swoją działalność.