OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK”

Drodzy uczniowie, serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” dla Szkół Podstawowych.
Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców  na udział w konkursie oraz dostarczenie 10 zł (opłata za udział w konkursie, wymagana przez organizatora).

Termin zgłoszeń – 20 stycznia 2020r.

Uczniowie klas I-III – zgłaszają chęć udziału w konkursie do wychowawcy.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają chęć udziału w konkursie do Pani Anny Kwaśniak.

Od 21 stycznia 2020r. na stronie internetowej www.swietlik.pl zostaną umieszczone opisy doświadczeń, które pomogą uczestnikom przygotować się do konkursu. Znajdziecie tam też  testy z poprzednich lat oraz wskazówki, w jaki sposób przygotować się do konkursu.

Test konkursowy XIII edycji „Świetlika®” odbędzie się 17 marca 2020 r.

Zapraszamy
A. Kwaśniak, M. Nowak