PRZEDŚWIĄTECZNE ZACZYTANIE

I w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie klas młodszych mieli możliwość uzupełnić swoje wiadomości dotyczące tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Umożliwiły im to książki wyeksponowane w bibliotece na specjalnej przedświątecznej wystawie, jak również wspólne czytanie fragmentów książek o tej tematyce w czasie wolnym od lekcji, na zajęciach świetlicowych. Wśród wielu ciekawostek o tematyce świątecznej znalazły się treści związane z postacią Św. Mikołaja, tak bliskiego wszystkim dzieciom, czy prezentacje różnorakich kulinarnych zwyczajów panujących w poszczególnych krajach Europy i świata. Zaczerpnięta z książek wiedza przyczyniła się do przełożenia ich treści na działalność plastyczną w postaci pięknie wykonanych rysunków o tematyce świąt, które następnie zagościły na wystawie w szkolnej czytelni.