NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

26 kwiecień 2020 – NARODOWE CZYTANIE
PISMA ŚWIĘTEGO

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w najbliższą niedzielę 26.04 br. rozpocznie się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod hasłem ” Misterium Słowa, które stało się Chlebem Życia” i będzie mu towarzyszyć IV Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, nawiązujący do przeżywanej niedawno 1050- tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii na ziemiach Polski. Do wspólnotowej lektury Pisma Św.została wybrana w tym roku Ewangelia według Św.Mateusza.

Serdecznie zachęcamy wszystkich: dorosłych i dzieci, starszych i młodszych do wspólnej lektury tekstów biblijnych, w domach, rodzinach wśród najbliższych. Niech spotkanie z Żywym Słowem Boga będzie dla nas światłem i umocnieniem. Niech nas Ono prowadzi po niełatwych ścieżkach obecnego czasu.

Pomocą w przeżywaniu Tygodnia Biblijnego mogą posłużyć materiały przygotowane przez Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II, gdzie znajdują się wprowadzenia do liturgii
( III Niedziela Wielkanocna) komentarze i kazania na każdy dzień XII Tygodnia Biblijnego. W Przeglądzie Biblijnym, który wyposażony jest w płytę CD, można znaleźć katechezy biblijne oraz multimedialną Drogę Światła , poświęconą tajemnicy Eucharystii.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy ubogacającej duchowo lektury.
Anna Kuglarz i Anna Lejda