Lekcja muzealna

We wtorek 23.06 klasy siódme wzięły udział w lekcji muzealnej online, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Zajęcia odbywają się w ramach szkolnego projektu Marsz do muzeum!

Temat zajęć dotyczył analizy dzieła sztuki a brzmiał: „Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok”.

Bardzo dziękujemy za udział w zajęciach!