Rodzinny konkurs literacki „Jesienne wierszowanie”

Zapraszamy naszych uczniów wraz z całymi rodzinami do udziału w szkolnym konkursie literackim. Będziecie mieć okazję wcielić się w rolę poetów, gdyż Waszym zadaniem będzie ułożenie wiersza o tematyce jesiennej.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów uczniowie klas 1-3 wraz z rodzinami.

 

Cele konkursu:

inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich,

rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

– stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,

integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,

 sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.

 

Warunki udziału w konkursie:

  1. Wiersz powinien składać z dwóch do pięciu zwrotek.
  2. Utwór powinien zawierać przynajmniej 5 z poniższych wyrazów użytych w dowolnej formie i liczbie.

 

Złota jesień, zapach jesieni, nitki babiego lata, pożegnanie lata, jesienna słota, jesienne przetwory, szum wiatru, odloty ptaków, ptasie podróże, kolorowe liście, dary jesieni, kasztany, grzyby, jarzębina, ogniska, sad, ogród.

 

 

  1. Każda rodzina może przesłać maksymalnie jeden wiersz.
  2. Oceniane będą tylko prace autorskie, wcześniej niepublikowane.
  3. Wiersz musi być wydrukowany na kartce A4 i podklejony na samodzielnie ozdobionej kartce A3.
  4. Do wydrukowanego wiersza należy dołączyć uzupełnioną metryczkę (Załącznik 1) , poprzez przyklejenie jej na odwrocie pracy.
  5. Dodatkowo prosimy o przesłanie treści wiersza na adres mailowy szkoły.

Wiadomość mailowa powinna zawierać: tytuł wiersza, imię i nazwisko ucznia i współautorów wiersza, klasę.

 

  1. Pracę należy dostarczyć Pani Annie Rzemieniec lub Blance Woszczek do

19 października 2020r.  Prace przyniesione po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Oceny prac dokonuje komisja konkursowa. Decyzja komisji jest ostateczna. Wyniki zostaną ogłoszone w ostatnich dniach października. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły.

Załącznik 1.

Tytuł wiersza  

 

Imię i nazwisko ucznia  
Klasa  
Współautorzy