Procedury korzystania z biblioteki szkolnej w czasie trwania COVID-19

Zarządzenie nr 5/2020/21

Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w bibliotece Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie w czasie epidemii.

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

W związku z sytuacją epidemii związaną z zagrożeniem występowania  COVID – 19 wprowadza się procedurę działalności biblioteki szkolnej w czasie pandemii

 I

Do odwołania nie ma możliwości korzystania z czytelni.

II

  1. Do pomieszczenia biblioteki można wchodzić tylko pojedynczo po odbiór zamówionych książek.
  2. Zabrania się samodzielnego wybierania książek ze zbiorów bibliotecznych.

 III

  1. Zamawianie książek odbywa się poprzez wypełnienie karty zamówienia i wrzucenie jej do przygotowanej skrzynki.
  2. Nauczyciel bibliotekarz przygotuje w ciągu 2 dni książki do wypożyczenia. Jeśli nie będą dostępne powiadomi ucznia o tym fakcie.
  3. Jeśli zamówiona książka znajduje się w kwarantannie, nauczyciel bibliotekarz poinformuje ucznia, kiedy będzie dostępna

IV

Obowiązki pracownika biblioteki:

  1. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej zaleconej w okresie pandemii.
  2. Wszystkie zwrócone przez czytelników książki powinny być oznakowane data zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2 dniowej kwarantannie.
  3. Po zakończeniu pracy biblioteki na koniec dnia pracownicy dezynfekują odpowiednimi środkami sprzęty i powierzchnie w pomieszczeniu biblioteki.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.