Kangur Matematyczny – zmiana terminu

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny
przesuwa termin  zawodów na dzień 22 kwietnia 2021.

Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej.