Terminy postępowanie rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022

„Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.”

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki