Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

22 kwietnia  (czwartek) odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

W trosce o zapewnienie bezpiecznych warunków pisania konkursu zdecydowaliśmy o rozdzieleniu poszczególnych grup konkursowych:

godzina 8.30: klasa 1-3
godzina 8.45: klasy 4-8

Test rozpoczyna się o godzinie 9.00 i trwa 75 minut.

Każdy uczeń powinien mieć ze sobą:- maseczkę- czarny długopis- wypełnioną i podpisaną przez rodziców zgodę na konkurs (dotyczy uczniów z klas 4-8) – brak tego oświadczenia będzie skutkował nieprzesłaniem pracy konkursowej do organizatora

 

zgoda_Kangur