REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO
Z OKAZJI ŚWIĘTA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 1. Organizator konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
 • podtrzymywanie tradycji patriotycznych,
 • wzmocnienie więzi społeczności szkolnej,
 • stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
 • integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,
 • sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.
 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III
 2. Przedmiot konkursu:
  Zadaniem uczestników konkursu jest odtworzenie przez rodzinę dowolnej sceny historycznej i uwiecznieniu jej na zdjęciu.
 1. Kryteria oceniania prac::
  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość i oryginalność formy,
  • estetyka wykonania.
 1. Składanie prac konkursowych: Zdjęcie dobrej jakości należy przesłać na adres konkursy.KSP@interia.pl  Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko np. katarzyna.kowalska2a
 2. Termin przesyłania prac: 28 kwietnia 2021 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły 30.04.2021. Wyróżnione prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora będą prezentowane na szkolnej stronie internetowej.