KONKURS „MAJOWA ŁĄKA”

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MAJOWA ŁĄKA” DLA  KLAS 1-3

 • Organizator konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie
 • Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
 • wzmocnienie więzi społeczności szkolnej;
 • stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów;
 • integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych;
 • sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci;
 • pogłębienie wiedzy dzieci na temat różnorodności i piękna otaczającej nas przyrody.
 • Przedmiot konkursu:
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającą majową łąkę.
 • Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 wraz z Rodzinami.
 2. Technika wykonania prac: dowolna.
 3. Forma: płaska, półpłaska, przestrzenna – bez materiałów sypkich.
 4. Format prac-kartka A3.
 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną wraz z Rodziną.
 6. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, klasę.
 7. Prace nie mogą być rolowane.
 8. Prace należy składać do pani Sylwii Kępy, do dnia 21 maja 2021r. (piątek).
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31 maja 2021r.
 10. Prace oraz wyniki zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły.
 • Kryteria oceniania prac::
  • zgodność z tematem,
  • pomysłowość i oryginalność formy,
  • estetyka wykonania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!