Wyniki konkursu „KANGUR MATEMATYCZNY”

Nagrodzeni w tegorocznym  konkursie „Kangur Matematycznym”.

W tegorocznej edycji konkursu istniała możliwość udziału w formie zdalnej i stacjonarnej.

Wśród uczniów,  którzy przystąpili do konkursu na terenie szkoły, najlepsze wyniki uzyskali.

Wynik bardzo dobry w kategorii Maluch uzyskał  Michał Szymczyk.

Uczniowie wyróżnieni:

Kategoria Żaczek:

Andrzej Pałczyński

Lidia Sołtysiak

Adrianna Szymczyk

Kategoria Maluch:

Teresa Mitan

Leon Sołtysiak

Krzysztof Szczepanek

Mateusz Rybka

Mikołaj Zych

Kategoria Beniamin:

Anna Uszko

Kacper Weitz

Anna Szczepanek

Franciszek Niebielski

Szymon Wdowiarz

Kategoria Kadet:

Patryk Niemiec

Natalia Płygawko

Jacek Stankiewicz

Magdalena Brzóska

Maciej Anioł.

Wśród uczniów,  którzy przystąpili do konkursu w formie zdalnej, najlepsze wyniki uzyskali.

Lidia Habczyk

Tomasz Łyżwa

Patrycja Dec.

Serdecznie gratulujemy.