Sukces naszych ósmoklasistów

Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym ósmoklasistom bardzo wysokich wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiono średnie wyników egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów uczniów naszej szkoły w porównaniu z uczniami krakowskimi oraz z całego kraju.

Życzymy powodzenia i sukcesów na kolejnych etapach nauki.