o szkole

Adres Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej ul. Łokietka 60 31-334 Kraków tel: 12 632 31 13 sekretariat  wew. 21, świetlica w godz. 13.15-17.00 – wew. 22 e-mail: sekretariat@jadwiga.edu.pl Konto: Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej 31-152 Kraków ul. Pędzichów 13 80 8589 0006 0000 0030 6610 0080

Sztandar Szkoły

Sztandar, który szkoła otrzymała w 2010 roku, towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym. Udział w poczcie sztandarowym to z jednej strony ogromne wyróżnienie, to najbardziej honorowa funkcja uczniowska, z drugiej – zobowiązanie do godnego świadczenia swoją postawą nie tylko w czasie uroczystości, ale również w szkolnej i pozaszkolnej codzienności. Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 110 […]

Hymn Szkoły

ref.: Mała królowa znad Balatonu Mała jak ja, mała jak ty! W polskiej koronie i z aureolą pobłogosławi dziecięce sny. Mała Królowo, pani Wawelu, w Katedrze cicho, coraz ciszej. Łza w ciszę spadła, kiedy składałaś dziewczęcą miłość pod czarnym krzyżem Mała Królowo, pani Krakowa -ciężka korona na skroniach dziecka, wokoło mroki średniowiecza, a ty jak […]

Trzewiczek świętej Królowej Jadwigi

„Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym. Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VI, który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim […]

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga przełomu lutego i marca 2000 roku, kiedy to panowie: Sławomir Barszcz (późniejszy dyrektor) i Kamil Cyganik zaproponowali księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi – ówczesnemu proboszczowi parafii św. Jadwigi – założenie katolickiej szkoły. Miała to być nieduża jednooddziałowa szkoła podstawowa. Przedsięwzięciu patronował ks. Bp Kazimierz Nycz, natomiast na terenie parafii koordynował prace ks. […]

Jadwiga

Św. Jadwiga

więta Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety, księżniczki bośniackiej, urodziła się na Węgrzech w lutym 1374 r. Pierwotne plany dynastyczne nie łączyły królewny z Polską. Po śmierci ojca, gdy Węgrzy obrali jej starszą siostrę Marię na królową, dostojnicy polscy poprosili o zgodę na wybór Jadwigi na tron polski.