Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania biologia chemia Edukacja dla bezpieczeństwa edukacja wczesnoszkolna wymagania fizyka geografia historia informatyka 1-3 informatyka 4-8 język angielski i niemiecki 1-3 język angielski i niemiecki 4-8 język polski język polski kl.4 język polski kl.5 język polski kl.6 język polski kl.7 język polski kl.8 matematyka muzyka plastyka przyroda religia technika wiedza o […]

Zasady uzyskania karty rowerowej

Zasady uzyskiwania karty rowerowej Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły na podstawie zdanego egzaminu w szkole lub przedstawionego zaświadczenia o zdaniu egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego. Do uzyskania Karty rowerowej niezbędna jest zgoda rodziców. Przed przystąpieniem do egzaminu uczeń musi oddać wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową. Egzamin na kartę rowerową dla uczniów […]