Kółko matematyczne dla uczniów klas 4-6

Zajęcia w ramach koła matematycznego mają na celu rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych i logicznych uczniów, a także przygotowanie ich do konkursów matematycznych. Podczas zajęć będziemy: ürozwiązywać nieszablonowe zadania z matematyki, üprzygotowywać i omawiać proponowane tematy – ucząc się mówienia językiem logicznym, precyzyjnym, jasnym, üzapoznawać się z różnymi dziedzinami życia i nauki, Koło matematyczne to […]

Kółko informatyczne dla uczniów klas 2-3

Zajęcia dodatkowe z informatyki mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych uczniów. W  ramach zajęć uczniowie: zapoznają się z obsługą wielu przydatnych programów, będą przygotowywać się do wzięcia udziału w konkursach informatycznych, w szczególności nauczą się podstaw programowania, zmierzą się również z zagadkami, zadaniami logicznymi oraz grami, w których wykorzystuje się komputer i techniki multimedialne.  

Trzewiczek świętej Królowej Jadwigi

„Trzewiczek świętej królowej Jadwigi” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym. Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VI, który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim […]

Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga przełomu lutego i marca 2000 roku, kiedy to panowie: Sławomir Barszcz (późniejszy dyrektor) i Kamil Cyganik zaproponowali księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi – ówczesnemu proboszczowi parafii św. Jadwigi – założenie katolickiej szkoły. Miała to być nieduża jednooddziałowa szkoła podstawowa. Przedsięwzięciu patronował ks. Bp Kazimierz Nycz, natomiast na terenie parafii koordynował prace ks. […]

Minisiatkówka

Podczas zajęć z minisiatkówki uczniowie rozwijają, doskonalą swoje umiejętności zdobyte podczas lekcji WF. Poziom zajęć wykracza poza podstawy programowe lekcji wychowania fizycznego. Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów, rozwijanie zamiłowanie do siatkówki, promocja zdrowego stylu życia, nauka prowadzenia walki sportowej w duchu FAIR PLAY. Zalety minisiatkówki: Wszechstronne oddziaływanie na cały aparat ruchowy. Możliwość dozowania […]

Kółko plastyczne klasy 1-3

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych uczniów, inspiracją do zajęć będzie często otaczający nas świat, a bajki opowieści i tworzone przez nas historie będą pomocne w rozwoju zdolności manualnych i wyobraźni. Przewidujemy udział w konkursach plastycznych.

Kółko matematyczne – „Kangurki”

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Klasa I – Anna Rzemieniec Klasa II – Katarzyna Opach Klasa III – Blanka Woszczek Zajęcia dodatkowe o wesołej nazwie „KANGURKI” umożliwiają dzieciom naukę i doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności. Nauczyciele prowadzący zajęcia zachęcają uczniów do podejmowania samodzielnych działań matematycznych, poszerzania horyzontów myślenia, poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania zadań. […]

Kółko historyczno – turystyczne

Zajęcia kółka historyczno-turystycznego odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu. Mają na celu przybliżenie uczniom klas 4-6 dorobku kulturalnego i historycznego Krakowa. Poznaniu historii miasta poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc i muzeów. Zajęcia prowadzone są w formie wycieczek poznawczych. Uczestniczymy także w bieżących wydarzeniach historycznych, które odbywają się na terenie Krakowa lub w najbliższej okolicy. […]

English

Język angielski – klasy 1

Celem zajęć dodatkowych z języka angielskiego w bieżącym roku szkolnym jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności językowych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem słuchania i mówienia. Zajęcia będą polegały na powtarzeniu, ćwiczeniu, utrwaleniu i poszerzaniu słownictwa i wyrażeń poznanych na lekcjach. Podstawową formą zajęć będą ćwiczenia w mówieniu ze szczególnym uwzględnieniem mini dialogów i mini przedstawień, wierszyków i […]

Gimnastyka artystyczna

Zajęcia z gimnastyki artystycznej prowadzone przez p. Oliwię Kawiorską odbywają się w piątki. Uczęszczają na nie dziewczynki z klas 1-3 oraz 4-6. Zajęcia te obejmują nauczanie techniki podstawowych elementów gimnastycznych a przez stosowanie różnorodnych technik tanecznych i choreografię pozwalają łączyć je w dowolne układy gimnastyczne. Gimnastyka artystyczna rozwija u dzieci wrażliwość emocjonalną, estetyczną, kształtuje koordynację […]