top of page

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową


REGULAMIN KONKURSU


1. Cele konkursu:

· rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

· rozwijanie wrażliwości,

· kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

2. Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki świątecznej, odnoszącej się do nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

3. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.

4. Zasady uczestnictwa:

· każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową;

· autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko jedna osoba;

· na kartce nie zamieszczamy życzeń świątecznych;

· do pracy dołączamy kartkę z imieniem i nazwiskiem autora (nie podpisujemy się na pracy!).

5. Wymagania:

· kartka świąteczna powinna być wykonywana ręcznie w dowolnej technice,

· format kartki nie może przekroczyć formatu A5,

· materiały wykorzystane do wykonania pracy powinny być trwałe (blok techniczny, unikamy materiałów sypkich, łatwo odklejających się od pracy).

6. Kryteria oceniania prac: Komisja ocenia pracę według następujących kryteriów:

· zgodność z tematem,

· pomysłowość i oryginalność;

· estetyka wykonania.

7. Składanie prac konkursowych: Podpisane prace wykonane samodzielnie, należy oddać do pani Małgorzaty Nowak (sala 12) do 9 grudnia 20222 r. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

· Uczniowie klas I –III

· Uczniowie klas IV - VIII

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbywać się będzie w dniu poprzedzającym przerwę świąteczną.


Prace konkursowe za zgodą autora mogą zostać wystawione na sprzedaż na świątecznym kiermaszu bożonarodzeniowym, który odbędzie się w szkole 12 i 13 grudnia 2022r.

Comments


bottom of page