top of page

Wycieczka klas piątych na Roztocze

W dniach 11-13 października klasy piąte zwiedzały Roztocze. W pierwszym dniu uczniowie zwiedzili najważniejsze zabytki Zamościa: Rynek Wielki z kamieniczkami,

Ratusz, Katedrę, dawny pałac Zamoyskich, synagogę, fortyfikacje – mury obronne i Bramę Lwowską. Pani przewodnik przybliżyła wojenną historię dzieci Zamojszczyzny. Drugi dzień uczniowie rozpoczęli od przejazdu do miasta nazywanego „Perłą Roztocza”- Zwierzyńca gdzie podziwiali Kościół na Wodzie Św. J. Nepomucena oraz pozostałości zabudowań po ordynacji Zamoyskich. Następnie szlakiem Roztoczańskiego Parku Narodowego grupa udała się na Bukową Górę oraz nad urocze stawy „Echo”. Pan przewodnik zapoznał dzieci z gatunkami roślin i zwierząt występującymi na tym terenie. W ostatnim dniu wycieczki uczniowie wraz z lokalnym przewodnikiem zwiedzili Lublin, a w nim m.in.: Stare Miasto, Kaplicę Trójcy Świętej, Basztę z tarasem widokowym, Bramę Grodzka, Bazylikę o.o. Dominikanów, Rynek, Archikatedrę, Bramę Krakowską. Podczas wycieczki pogoda okazała się łaskawa, dzięki czemu uczniowie mogli podziwiać nowe miejsca w aurze złotej polskiej jesieni.Comments


bottom of page