top of page

Samorząd uczniowski

W Samorządzie Uczniowskim działają uczniowie od czwartej do ósmej klasy. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady samorządności i współżycia społecznego, dbać o przestrzeganie praw ucznia, szacunek dla każdego. Angażuje aktywnych i pomysłowych uczniów.

Drodzy Uczniowie, nie bójcie się i dołączcie do NAS!!

Czekamy na Wasze pomysły i akcje do zrealizowania. Pamiętajcie, że Samorząd Uczniowski tworzymy wszyscy - KAŻDY z nas !!!

Skład Samorządu:

Przewodnicząca szkoły- Teresa Mitan, klasa 6B

Zastępca Przewodniczącej szkoły- Piotr Ciastoń, klasa 7B

Członek Samorządu Uczniowskiego- Hanna Niebielska, klasa 5A

Członek Samorządu Uczniowskiego- Antonina Bodek, klasa 4A

Członek Samorządu Uczniowskiego- Aleksandra Ochenduszkiewicz, klasa 5A

Regulamin Samorządu

bottom of page