top of page

Historia Szkoły

Historia naszej szkoły sięga przełomu lutego i marca 2000 roku, kiedy to panowie: Sławomir Barszcz (późniejszy dyrektor) i Kamil Cyganik zaproponowali księdzu prałatowi Janowi Dziaskowi – ówczesnemu proboszczowi parafii św. Jadwigi – założenie katolickiej szkoły.
Miała to być nieduża jednooddziałowa szkoła podstawowa. Przedsięwzięciu patronował ks. Bp Kazimierz Nycz, natomiast na terenie parafii koordynował prace ks. Antoni Bednarz.
W pierwszym roku szkolnym 2000/2001 naukę rozpoczęły dwie klasy. Ślubowanie złożyło sześcioro pierwszaków, dla których program artystyczny przygotowała ośmioosobowa zerówka.

pierwszaki.JPG

Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego roku szkolnego była wizyta księdza kardynała Franciszka Macharskiego – przy okazji wizytacji kanonicznej parafii. Zorganizowano również zimowisko i kolonię nad Bałtykiem.

Macharski.JPG

Kolejny rok szkolny rozpoczęły już 4 klasy szkoły podstawowej: zerówka, dwie pierwsze i druga oraz pierwsza klasa gimnazjum.
Kamieniem milowym roku szkolnego 2002/03 było wprowadzenie do planu nauczania obowiązkowego drugiego języka obcego – niemieckiego.
Istotnym wydarzeniem było również powstanie scholi „Nutki do Nieba”, która od tego czasu nie tylko uświetniała szkolne Msze Święte i uroczystości, ale również zdobywała laury w wielu konkursach.

schola.JPG

8 czerwca 2005 roku szkole zostaje uroczyście nadane imię św. Jadwigi Królowej i radosne obchody 5-lecia istnienia. Wszystko jednak odbywa się w cieniu problemów finansowych, ujawnienia ich źródeł i zmiany na stanowisku dyrektora. Koniec roku szkolnego to jednocześnie moment rozwiązania Prywatnego Gimnazjum.
Od nowego roku szkolnego placówkę przejmuje s. Agnieszka Misiak, która kieruje nią przez kolejne 3 lata.

sAgnieszka.JPG

Szkoła rozwija się dynamicznie i zyskuje uznanie – czego dowodem jest duża liczba chętnych kandydatów. Zwiększa się oferta zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe, plastyczne, a grupy teatralne (aż trzy) zdobywają nagrody w wielu konkursach.

1 marca 2009 roku szkołę przejmuje Katolickie Centrum Edukacyjne. Od tej chwili jej organem prowadzącym jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dyrektorem zostaje ks. dr Krzysztof Wilk.

ksWilk.JPG

W dziesiątą rocznicę swojego istnienia placówka otrzymała sztandar.

27 maja 2013 roku odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość posadzenia czterech Dębów Pamięci związanych z czterema polskimi oficerami (należeli oni do rodzin naszych uczniów), którzy zginęli w Katyniu w roku 1940. W uroczystości uczestniczyły rodziny pomordowanych, żołnierze, harcerze, przedstawiciele parafii i Centrum Kultury św. Jadwigi.

dęby katyńskie.jpg

Od października 2013 roku każda klasa jest powierzona szczególnej opiece jednego z rakowskich świętych.

W 2015 roku na prośbę księdza Kazimierza Kijasa, proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela, utworzono filię szkoły i rozpoczęto rozbudowę budynku tamtejszej parafii. W roku 2017 filia została przekształcona w samodzielną szkołę i przyjęła imię św. Joanny Beretty Molli.

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 r. szkoła zostaje przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, a dyrektorem zostaje pani Dorota Ulman, która z „Jadwigą” jest związana prawie od początku.

ulman.JPG

W roku szkolnym 2019/20 rozpoczęto przygotowania do obchodów 20-lecia istnienia szkoły. Niestety pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia zniweczyła te plany. Szykujemy się więc na uroczystości srebrnego jubileuszu.

bottom of page