top of page

Szkolne Koło Wolontariatu

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania, wrażliwi na drugiego człowieka. Dlatego właśnie powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Dzięki niej rozwijają się na wrażliwych, wspaniałych ludzi, którzy nie tylko zauważają wokół siebie potrzeby, ale podają pomocną dłoń, dzielą się swoimi zdolnościami, czasem i sercem.

Regulamin Wolontariatu

bottom of page