top of page

Rota Ślubowania

autor: Kamil Cyganik;

PROLOG

Stanęliśmy na nowej drodze naszego życia:
Pierwsza klasa otwiera przed nami nowy świat,
Więc chcemy naszym słowem pieczętować dzisiaj
Wierność szkolnej przygodzie, wierność każdego dnia.

PRZYRZECZENIE

Pragniemy naszą pracą, naszym zachowaniem
Bogu wyznać: wierzymy, ludziom mówić: On jest!
Będziemy Go poznawać przez nasze staranie,
Łaskę Ducha Świętego, dary, co dał nam chrzest.

Wobec Boga i Szkoły, wobec Taty i Mamy -

Przyrzekamy.

Pragniemy kochać wiedzę i naukę miłować,
Z zapałem szukać Prawdy – Prawdy przez duże „P”.
Patronować nam będzie Jadwiga Królowa,
Gdzie poszukując dobra, złu powiemy „nie”.

Wobec Boga i Szkoły, wobec Taty i Mamy -

Przyrzekamy.

Drugi człowiek to Jezus, dlatego z szacunkiem
Staniemy wobec mamy, taty wychowawców.
Koleżanki, kolegów – wszystkich bez warunku
Będziemy szanować, bo warci są krwi i Zbawcy.

Wobec Boga i Szkoły, wobec Taty i Mamy -

Przyrzekamy.

Zachowamy się godnie: na przerwie i w klasie,
Na górskim szlaku, w domu, w tramwaju, przy stole,
Zaświadczymy cnym sercem – w całej jego krasie:
Jesteśmy uczniami w Katolickiej Szkole.

Wobec Boga i Szkoły, wobec Taty i Mamy -

Przyrzekamy.

POWIERZENIE

Maria i wszyscy święci Nowego Przymierza
Na naszej nowej drodze, niechaj idą z nami.
Wzorem nam będzie mądrość naszego Papieża,
Każdy nowy dzień w szkole Bóg pobłogosławi

bottom of page