top of page

NASZA SZKOŁA

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II

Nasza Szkoła jest publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zadania nauczania i wychowania realizujemy zgodnie z misją zawartą w słowach:

BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA.

Wspieramy uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i pokonywaniu trudności. Współdziałając z rodzicami w dziele wychowania – pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy i duchowy.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, prowadzi również świetlicę. Staramy się o wysoki poziom nauczania. Od początku dzieci uczą się dwóch języków obcych. Po lekcjach oferujemy naszym uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Nad duchowym wzrostem naszej wspólnoty czuwa Duszpasterz szkoły. W każdy piątek oraz z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych uczestniczymy we Mszy Świętej lub innym nabożeństwie. W Wielkim Poście bierzemy udział w rekolekcjach. Dla rodziców i nauczycieli organizowane są dni skupienia. Z nieba wspomagają nas święta królowa Jadwiga – nasza patronka oraz święci opiekunowie - patroni klas.

Wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach charytatywnych, kiermasze, festyny, konkursy – to kolejne propozycje dla całej wspólnoty szkolnej.

Kopia historia szkoły.jpg
Kopia nasza patronka.jpg
sztandar.jpg
rota ślubowania (1).jpg
hymn.jpg
trzewiczek.jpg
nasze sukcesy (2).jpg

Nauczyciele

Łukasz Anklewicz-Scholz

 

informatyka

Paulina Adamczyk

logopedia

Beata Cyganik

język niemiecki

Dorota Ulman

dyrektor szkoły

matematyka

Ewa Nawrot

wicedyrektor

muzyka

Agata Chmielowiec

biologia

przyroda

geografia

wychowawca kl. 7b

Oliwia Ginalska

 

wychowawca świetlicy

Felicyta Grębska

 

pedagog specjalny

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Aneta Grzeszczyk

matematyka

wychowawca kl. 6b

Sabina Fedyk

matematyka

fizyka

chemia

doradztwo zawodowe

wychowawca kl. 8b

Sylwia Kępa

edukacja wczesnoszkolna,

edukacja dla bezpieczeństwa,

wychowawca kl. 2b

Krzysztof Knapik

wychowanie fizyczne

ks. Michał Kowalcze

religia

duszpasterz szkoły

Grażyna Kozak

religia,

wychowanie do życia w rodzinie,

wychowawca kl. 4a

Iwona Kucharska

język polski

wychowawca kl. 7a

Kamila Kwapisz-Płaneta

wychowawca świetlicy

Anna Lejda

nauczyciel bibliotekarz

wychowawca świetlicy

Ilona Mariasz

pedagog specjalny

wychowawca świetlicy

Justyna Nieć

psycholog szkolny

Małgorzata Nowak

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

wychowawca kl. 3a

Małgorzata Różańska

język angielski

Dominika Sieklińska

wychowanie fizyczne

wychowawca kl. 8a

 

Sabina Skierkowska

język polski

wychowawca kl. 5b

 

Iwona Sowa

język angielski

wychowawca kl. 6a

 

Anna Szafulska

edukacja wczesnoszkolna

technika

wychowawca kl. 2a

 

Anna Szafrańska

pedagog

 

Małgorzata Szybińska

 

wychowawca świetlicy

 

Monika Urban-Naczew

historia

wiedza o społeczeństwie

wychowawca kl. 5a

Magdalena Wilk

język niemiecki

technika

Adrianna Mirek

wychowanie fizyczne

Weronika Wronka

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. 1a

Iwona Wrońska-Stopa

plastyka

nauczyciel bibliotekarz

wychowawca świetlicy

bottom of page