top of page

NASZA SZKOŁA

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach.

Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II

Nasza Szkoła jest publiczną szkołą podstawową prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zadania nauczania i wychowania realizujemy zgodnie z misją zawartą w słowach:

BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA.

Wspieramy uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i pokonywaniu trudności. Współdziałając z rodzicami w dziele wychowania – pomagamy uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy i duchowy.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, prowadzi również świetlicę. Staramy się o wysoki poziom nauczania. Od początku dzieci uczą się dwóch języków obcych. Po lekcjach oferujemy naszym uczniom szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Nad duchowym wzrostem naszej wspólnoty czuwa Duszpasterz szkoły. W każdy piątek oraz z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych uczestniczymy we Mszy Świętej lub innym nabożeństwie. W Wielkim Poście bierzemy udział w rekolekcjach. Dla rodziców i nauczycieli organizowane są dni skupienia. Z nieba wspomagają nas święta królowa Jadwiga – nasza patronka oraz święci opiekunowie - patroni klas.

Wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach charytatywnych, kiermasze, festyny, konkursy – to kolejne propozycje dla całej wspólnoty szkolnej.

Kopia historia szkoły.jpg
Kopia nasza patronka.jpg
sztandar.jpg
rota ślubowania (1).jpg
trzewiczek.jpg
nasze sukcesy (2).jpg
hymn.jpg

Nauczyciele

Paulina Adamczyk

logopedia

Agata Chmielowiec

biologia

przyroda

geografia

wychowawca kl. 6b

Beata Cyganik

język niemiecki

Karolina Dybaś

język niemiecki

język angielski

Dorota Ulman

dyrektor szkoły

matematyka

Ewa Nawrot

wicedyrektor

muzyka

Aneta Grzeszczyk

matematyka

wychowawca kl. 5b

Sabina Fedyk

matematyka

fizyka

doradztwo zawodowe

wychowawca kl. 7b

Hanna Holovkova

psycholog szkolny

wychowawca świetlicy

Sylwia Kępa

edukacja wczesnoszkolna,

edukacja dla bezpieczeństwa,

wychowawca kl. 1b

Krzysztof Knapik

wychowanie fizyczne

ks. Michał Kowalcze

religia

duszpasterz szkoły

Grażyna Kozak

religia,

wychowanie do życia w rodzinie,

wychowawca kl. 8b

Iwona Kucharska

język polski

wychowawca kl. 6a

Hanna Kuryshko

język angielski

Kamila Kwapisz-Płaneta

wychowawca świetlicy

Anna Lejda

nauczyciel bibliotekarz

wychowawca świetlicy

Ilona Mariasz

pedagog specjalny

wychowawca świetlicy

Iwona Muszyńska-Gałka

informatyka

Małgorzata Nowak

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

wychowawca kl. 2a

Małgorzata Różańska

język angielski

Dominika Sieklińska

wychowanie fizyczne

wychowawca kl. 4b

Sabina Skierkowska

język polski

wychowawca kl. 4b

Iwona Sowa

język angielski

wychowawca kl. 5a

Anna Szafulska

edukacja wczesnoszkolna

technika

wychowawca kl. 1a

Monika Urban-Naczew

historia

wiedza o społeczeństwie

wychowawca kl. 4a

Magdalena Walancik

pedagog szkolny

Magdalena Wilk

język niemiecki

technika

Adrianna Winecka

wychowanie fizyczne

Blanka Woszczek

edukacja wczesnoszkolna

geografia

wychowawca kl. 3a

Iwona Wrońska-Stopa

plastyka

wychowawca świetlicy

Katarzyna Zięba

chemia

bottom of page