top of page

Trzewiczek świętej Królowej Jadwigi

"Trzewiczek świętej królowej Jadwigi" jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uczniom szczególnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym.
Wyróżnienie to może otrzymać uczeń z klasy IV – VIII który swoją postawą i zachowaniem wyróżnia się na tle uczniów. Nagroda ma przede wszystkim wymiar duchowy – wyraża szacunek oraz uznanie Szkoły dla ucznia. Jej zewnętrznym znakiem jest dyplom i figurka trzewiczka oraz wpisanie ucznia do Księgi Laureatów "Trzewiczka świętej królowej Jadwigi".

Regulamin Trzewiczka

bottom of page